سد زمزم قائمشهر و هر آنچه که لازم است بدانید😃| آدرس دقیق 🌏| جاهای دیدنی 🚗

آیا قصد سفر به شهر قائمشهر را دارید؟ آیا می دانید قائم شهر جاهای دیدنی زیادی از جمله سد زمزم را دارد؟ سد زمزم قائمشهر، یکی از نمادهای برجسته مهندسی در ایران، نقش کلیدی در تأمین آب برای مناطق مختلف، از جمله روستای برنجستانک ایفا می‌کند. اما اهمیت این سد تنها به جنبه‌های فنی و کاربردی ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)