آداب و رسوم + لباس محلی وغذاهای معروف جویبار

جویبار،شهر نهرهای جاری ،شهر تاریخی و بااصالت،از شهرهای مرکزی استان مازندران میباشد.استان مازندران که به آداب و رسوم شیرین معروف است هر قسمتش را به یکی از شهر های خود به ارث داده است. حال اینجاییم که با آداب و رسوم جویبار و همچنین لباس های محلی این شهربیشتر آشنا شویم. با ما همراه ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)