آبشار اوبن | عکس + مسیرهای دسترسی به آن

طبیعت، یار جدانشدنی شمال کشور هربار سوپرایز تازه ای را برایمان رو میکند .این بار میپردازیم به آبشاری خروشان از توابع ساری،برآمده از چشمه ای با آبی زلال و خنک که روح انسان را جلا میدهد.” آبشار اوبن” در مطالب قبلی به جاذبه های گردشگری ساری پرداختیم و چندی از آن ها را با ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)