آشنایی با تاریخچه ساری، شهر زیبای شمالی

آیا تاکنون با تاریخچه ساری آشنا شده اید؟ بر اساس مطالعات مختلف و بررسی های باستان شناسان، و نظریه های متفاوت آن در ارتباط با زمان دقیق ایجاد شهر ساری، نمی توان با قطعیت یک تاریخ ثابت را برای تشکیل آن بیان کرد، اما آن چیزی که مسلم است قدمت این شهر به ۳۰ ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)